Jídelna

Nacházíte se zde: Úvod » Jídelna

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Každé dítě je rozhodnutím o přijetí do MŠ přihlášeno i ke školnímu stravování. Odhlášení dítěte z docházky do předškolního vzdělávání je zároveň odhlášeno i ze stravování. Omluva z docházky se provádí ústně, písemně do sešitu umístěného v šatně MŠ nebo telefonicky. Oběd odhlašujeme do 13,00 hod. předchozího dne. Jen v pondělí do 8,00 hod. První den nemoci má dítě nárok odebrat oběd do jídlonosičů. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Je účtována v plné výši. O opětovném nástupu dítěte do mateřské školy je vhodné předem informovat školu způsobem výše uvedeným.

Telefonní kontakt pro odhlašování obědů: 730 823 379.

Způsob a termíny placení

Za stravu se platí hotově v MŠ do 15. dne v měsíci od 7:00 - 8:30 hod. Opakované nezaplacení stravného v termínu je porušení školního řádu, které může mít za následek ukončení docházky do mateřské školy.

Postup při odpolední svačině, pokud rodiče vyzvednou dítě odpoledne

Podle § 2odst. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v provozovně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, dítě odebere ovoce nebo zeleninu místo odpolední svačiny.

Orzanizace provozu stravování

Provoz školní jídelny: 06:30 - 13:20
Přesnídávky: 08:30
Oběd: 11:30
Odpolední svačina: 14:00

Platnost od 1.9.2012

Ke stažení:

Stáhnout: Řád jídelny

Název souboru: Rad-jidelny.pdf

Velikost souboru: 68,01kb

Řád jídelny

Nacházíte se zde: Úvod » Jídelna